นโยบายภาษี

ไม่ ไม่มีภาษีการขายในโลก

ไม่ เราไม่เรียกเก็บภาษีศุลกากรใดๆ โปรดทราบว่าศุลกากรในประเทศต่างๆ อาจเรียกเก็บภาษีศุลกากรจากคุณ สิ่งนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา และเราจะไม่จ่ายภาษีที่กำหนดเองใดๆ สำหรับลูกค้าของเรา

ไม่ ราคาขายของสินค้าคือยอดรวมที่คุณควรจ่าย

โปรดติดต่อเราและเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือคุณ