Chính sách thuế

Không. Trên thế giới không có thuế bán hàng.

Không. Chúng tôi không tính bất kỳ khoản thuế tùy chỉnh nào. Xin lưu ý rằng hải quan ở các quốc gia khác nhau có thể tính thuế tùy chỉnh cho bạn. Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không phải trả bất kỳ khoản thuế hải quan nào cho khách hàng của mình.

Không. Giá bán của sản phẩm là tổng số tiền bạn phải trả.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn.