Làm thế nào để mua mẫu?

Nếu khách hàng muốn lấy mẫu tương tự để xem chất lượng và kiểm tra thì miễn phí.

Tuy nhiên, khách hàng cần phải trả phí chuyển phát nhanh khoảng 15-20usd. Nếu khách hàng có tài khoản chuyển phát nhanh như DHL thì tài khoản của khách hàng có thể sử dụng trực tiếp nhưng có thể cao hơn giá của chúng tôi (15-20usd) nhưng sẽ nhanh hơn. Nếu chúng tôi gửi mẫu, sẽ mất khoảng 5 - 7 ngày để đến tay bạn.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

E-mail: [email protected]
WhatsApp: +86 13244758861