Làm thế nào để đặt hàng mẫu?

1. Chúng tôi cần tệp vectơ PDF, AI, CAD, CDR, v.v.

2. Bạn cần phải trả phí mẫu, và sau đó chúng tôi cần 3 - 7 ngày để tạo mẫu.

3. Chúng tôi có thể gửi ảnh cho bạn để xác nhận trước khi vận chuyển.